О Одељењу

Настава класичних језика има своју предисторију у устаничкој Великој школи и Лицеју од почетка XIX века. Године 1875. основана је Катедра за класичне језике и књижевност, а 1900. је класична филологија издвојена у посебну групу. Данас се на Одељењу за класичне науке на основним, мастер и докторским студијама предају предмети из области грчке и латинске […]