Институт за антику и класично наслеђе научна је јединица при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

У изради 🚧

Делатност Института

Институт издаје часопис за класичне науке Lucida intervalla. Досад су објављена 52 годишта. Поред редовних годишта Институт издаје и посебна издања која чине научне монографије и уџбеници. Засад је издато једно посебно издање, а за 2024. су у припреми још три.

Институт организује вечерња предавања. Предавања се баве темама из области филологије, историје, филозофије, културе и цивилизације класичног света. Наредни циклус предавања почиње у пролећном семсетру ак. год. 2023‒24. Програм предавања налази се овде.

Институт одржава факултативне курсеве старих језика. Досад су одржани курсеви ведског санскрита, староавестијског, староперсијског, старофригијског, микенског, осачког, умбријског и хебрејског језика. За прољећни семестар ак. год. 2023‒24 планира се курс старојерменског.

Научно Веће 

Главни орган Института је Научно Веће.

Научно Веће чине чине проф. др Војин Недељковић, проф. др Ненад Ристовић, проф. др Сандра Шћепановић те проф. др Орсат Лигорио, управник Института у садашњем мандату.

Контакт

Иниститут за антику и клсично наслеђе
Филозофски факултет
Чика Љубина 18–20, Београд
email