Институт за антику и класично наслеђе научна је јединица при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду.

У изради 🚧

Делатност Института

Институт издаје часопис за класичне науке Lucida intervalla. Досад су објављене 52 свеске. Поред тога Институт издаје и посебна издања, која чине научне монографије и уџбеници. Засад је издато једно посебно издање, а за 2024. су у припреми још три.

Институт организује научна и популарна предавања. Предавања се баве темама из области филологије, историје, филозофије, културе и цивилизације класичног света. Наредни циклус предавања почиње у пролећном семсетру ак. год. 2023‒24. Програм се налази овде.

Институт одржава факултативне курсеве старих језика. Досад су одржани курсеви ведског санскрита, староавестијског, староперсијског, старофригијског, микенског, осачког, умбријског и хебрејског језика. За прољећни семестар ак. год. 2023‒24 планира се курс старојерменског.

Научно Веће 

Главни орган Института је Научно Веће.

Научно Веће чине чине проф. др Војин Недељковић, проф. др Ненад Ристовић, проф. др Сандра Шћепановић те проф. др Орсат Лигорио, управник Института у садашњем мандату.

Контакт

Иниститут за антику и класично наслеђе
Филозофски факултет
Чика Љубина 18–20, Београд
email