Библијски ресурси на интернету


На интернету се налази непрегледно обиље библијских ресурса. Ево једног врло уског избора:

• Академски сајт Немачког библијског друштва

• TheBible.org – Parallel Plus

• Азбука веры – Библия онлайн

• Sepharia.org – фундаментални текстови јудаизма

• Judéopédia.org

• Internet Sacred Texts Archive